AUDIOKNYGOS

 

Ar žinote, kad skaitymas ir klausymas aktyvuoja tas pačias smegenų dalis?

Knyga suteikia žmogui žinių, idėjų, dvasinio peno, skatina vaizduotę ir kūrybiškumą, grožio ir moralės sampratą. Knyga padeda tautai pristatyti savo kultūrą kitoms šalims ir susipažinti su kitų tautų kultūra.

Mokyklos laikų knygos, knygelės ir novelės yra visiškai nemokamai ir visiškai teisėtai prieinamos audioknygų pavidalu!

Šios knygos buvo įgarsintos Ugdymo Plėtotės Centrui vykdant ES lėšomis remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

 

Smagaus klausymo!

 

Balys Sruoga – „Giesmė apie Gediminą“

Jonas Aistis – „Peizažas“

Jonas Biliūnas – „Brisiaus galas“

Jonas Biliūnas – „Kliudžiau“

Jonas Biliūnas – „Laimės žiburys“

Kostas Ostrauskas – „Jūratė ir Kastytis“

Petras Cvirka – „Vaikų karas“

Šatrijos Ragana – Irkos tragedija

Aidas Marčėnas – „Žmogaus žvaigždė“

Alis Balbierius – „Giedančios upės“

Antanas Vaičiulaitis – „Nidos žvėrys“, „Auksinė kurpelė“

Henrikas Radauskas – Eilėraščiai

Jonas Biliūnas – „Kūdikystės sapnai“

Juozas Erlickas – „Bilietas iš dangaus, arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu“

Rimantas Černiauskas – „Jūra yra sūri“

Salomėja Nėris – „Anksti rytą“

Salomėja Nėris – „Eglė Žalčių karalienė“

Sigitas Geda – „Baltoji Varnelė“

Sigitas Poškus – „Nebaigta pasaka“

Valdemaras Kukulas – „Vėjo birbynė“

Vincas Krėvė – „Galvažudys“V

incas Krėvė – „Skerdžius“